Αναζήτηση Τ.Κ.
Όλες οι διευθύνσεις της περιοχής «ΑΓΡΙΝΙΟ» του νομού «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 30100 ΑΒΩΡΑΝΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΝΔΡΩΝΕΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΥΛΑΚΙΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΑΧΕΛΩΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΒΑΙΝΑΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΒΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΒΕΛΟΥΧΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΒΙΛΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΓΑΛΙΤΣΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΓΙΑΝΟΥΖΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΙΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΔΙΑΜΑΝΤΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΔΡΟΣΙΝΙΑΤΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΑΚΑΒΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΑΛΥΒΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΑΡΑΟΥΛΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΒΑΛΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΕΛΑΝΙΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΕΛΛΑΚΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΟΚΚΙΝΟΛΟΓΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΡΑΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΚΥΨΕΛΗ ΒΑΛΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΛΑΣΠΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΛΕΠΕΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΛΕΥΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΛΕΥΚΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΛΙΑΓΚΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΛΙΑΠΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΜΑΛΕΒΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΜΗΤΣΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΜΠΑΡΛΙΚΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΜΠΟΥΖΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΝΑΣΤΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΝΕΑ ΑΒΟΡΑΝΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΟΧΘΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΠΑΤΙΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΠΕΤΕΙΝΟΡΕΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΠΥΡΓΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΡΑΙΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΡΕΙΚΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΡΟΥΣΣΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΑΝΙΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΑΡΓΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΙΓΚΟΥΝΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΙΤΟΜΕΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΚΟΥΤΕΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΠΟΛΑΙΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΦΗΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΣΧΟΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΤΡΙΑΝΤΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΤΣΟΥΝΑΙΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
τκ 30100 ΦΡΑΓΚΟΣΚΑΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00
Κατάλογος ταχυδρομικών κωδικών της Ελλάδας

Τι είναι ο ταχυδρομικός κώδικας και γιατί χρειάζεται;

Ο ταχυδρομικός κωδικός είναι ένας αριθμός πέντε ψηφίων, που αντιστοιχεί ο καθένας σε μια περιοχή. Χρησιμοποιείται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, για την κωδικοποίηση των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Όταν αναγράφουμε την διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη πάνω σε ένα φάκελο, πάντα προσθέτουμε τον ταχυδρομικό κώδικα πριν τον ταχυδρομήσουμε.

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές κώδικες είναι χωρισμένα ανά κομβικά κέντρα. Τα ΕΛΤΑ χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα κωδικοποίησης για την ευκολότερη ταξινόμηση και κατά συνέπεια γρηγορότερη αποστολή του ταχυδρομικού υλικού. Οι διανομείς αλλά και οι αποστολείς χρησιμοποιούν τον εκάστοτε αριθμό που βρίσκεται πάνω στην αλληλογραφία για να διευκολύνουν την διαδικασία.

Τι σημαίνει κάθε ταχυδρομικός κώδικας;

Οι παλαιότεροι θυμούνται ότι πριν 30 περίπου χρόνια ο ταχυδρομικός κώδικας ήταν τριψήφιος και ονομαζόταν Τ.Τ. (ταχυδρομικός τομέας). Από το 1983, ο ταχυδρομικός κώδικας αποτελείται από πέντε ψηφία. Τα πρώτα τρία ψηφία στην αρχή προσδιορίζουν το κομβικό κέντρο, δηλαδή το γεωγραφικό διαμέρισμα. Τα επόμενα δυο ψηφία είναι περαιτέρω κωδικοποίηση που αφορά περιοχές πόλεων, πόλεις και χωριά. Συγκεκριμένα, τα κομβικά κέντρα έχουν τους εξής αριθμούς:

  • 100-199: Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών
  • 200-299: Πελοπόννησος και Νότιο Ιόνιο
  • 300-399: Κεντρική Ελλάδα, Σποράδες και Λευκάδα
  • 400-499: Θεσσαλία, Ήπειρος και Κέρκυρα
  • 500-599: Δυτική και Κεντρική Μακεδονία
  • 600-699: Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • 700-799: Κρήτη
  • 800-899: Κύθηρα και Αιγαίο

Οι μεγάλες πόλεις έχουν παραπάνω από ένα ταχυδρομικό κώδικα, ενώ εκτός από περιοχές, ακόμα και κάποιες μεγάλες εταιρίες που δέχονται μεγάλο όγκο αλληλογραφίας έχουν δικό τους ταχυδρομικό κώδικα.

«Ποιο ταχυδρομικό κώδικα έχω;»

Έχει συμβεί σε όλους μας να ψάχνουμε τελευταία στιγμή να βρούμε ποιο ταχυδρομικό κώδικα έχουμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη! Η μια λύση είναι να συμβουλευτείτε τον Κατάλογο Ταχυδρομικών Κωδικών που υπάρχει σε κάθε κατάστημα ΕΛΤΑ, αλλά η πιο άμεση λύση όμως είναι να χρησιμοποιήσετε το taxidromikoskodikas.gr για την γρήγορη εύρεση του ΤΚ οποιασδήποτε διεύθυνσης στην Ελλάδα, ή το αντίστροφο, να βρείτε ποιες περιοχές και ποιοι δρόμοι ακριβώς αντιστοιχούν σε κάθε ΤΚ. Μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες αυτές με τους εξής τρόπους: