Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 11472
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 11472 ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 135-ΤΕΛΟΣ και 92-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 81-147 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1-3 και 2-4 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 97-ΤΕΛΟΣ και 86-162 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ 1-11 και 2-6 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 1-7 και 2-14 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΑΓΑΘΙΟΥ 1-17 και 2-16 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΑΡΚΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 11-27 και 20-58 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΒΑΤΑΤΖΗ 1-43 και 2-46 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 5-ΤΕΛΟΣ και 8-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΖΩΝΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΙΣΑΥΡΩΝ 19-31 και 24-44 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 2-22 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1-29 και 2-32 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 17-49 και 24-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΛΑΣΠΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 81-ΤΕΛΟΣ και 82-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΞΙΦΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ 1-5 και 2-6 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 1-15 και 2-22 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 23-41 και 22-42 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΣΩΤ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 119-ΤΕΛΟΣ και 124-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΖΩΣΙΜΟΥ 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΠΛΗΘΩΝΟΣ 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72
τκ 11472 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΛΕΩΦ. 78-114 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 72