Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 11528
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 11528 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 46-102 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΕΒΡΟΥ 1-19 και 2-14 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 25-97 και 2-104 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1-57Α και 2-30 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΠΟΝΤΟΥ 1-23 και 2-32 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1-37 και 2-46 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΑΛΚΑΙΟΥ 1-31 και 2-30 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΑΛΚΜΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΑΛΥΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ 1-39 και 2-40 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΑΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1-7 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΒΕΝΤΗΡΗ Κ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΒΡΑΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΓΡΙΒΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 1-37 και 2-46 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ 1-11 και 2-14 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1-7 και 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΗΡΙΔΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΘΕΤΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΙΛΙΣΙΩΝ 1-7 και 2-6 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 1-21 και 2-22 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 1-17 και 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΛΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΜΕΞΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΜΕΡΜΠΑΚΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΝΥΜΦΑΙΟΥ 1-19 και 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΞΕΝΙΑΣ 2-30 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΟΡΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΗΛ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 1-17 και 2-12 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΣΕΜΕΛΗΣ 1-29 και 2-34 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΣΙΣΙΝΗ Γ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28
τκ 11528 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 28