Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 11631
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 11631 ΑΒΛΙΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΓΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΓΛΑΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΓΧΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΕΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΙΑΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΙΓΙΣΘΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΛΚΥΟΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΜΕΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΜΗΤΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΜΦΙΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΥ 1-27 και 2-24 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΝΔΡΑΙΜΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΡΧΙΓΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΤΡΕΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΤΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΤΤΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΒΛΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 115-151 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΔΑΝΑΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1-51 και 14-74 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΚΑΡΠΟΥ 1-33 και 2-36 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 1-73 και 2-56 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΚΡΟΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΛΕΑΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 1-7 και 2-10 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΛΥΚΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ 1-49 και 2-50 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΠΑΣΙΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΠΛΥΤΑ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΤΙΜΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΥΨΙΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΦΕΙΔΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΧΕΡΣΙΦΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 1-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 47-ΤΕΛΟΣ και 44-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΔΑΜΑΡΕΩΣ 197-ΤΕΛΟΣ και 194-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΙΛΙΑΔΟΣ 121-ΤΕΛΟΣ και 138-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΥΜΗΤΤΟΥ 259-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 179-ΤΕΛΟΣ και 204-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 31-75 και 34-74 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 47-ΤΕΛΟΣ και 74-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 21-ΤΕΛΟΣ και 26-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΠΟΛΥΚΛΕΟΥΣ 25-ΤΕΛΟΣ και 16-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ 17-ΤΕΛΟΣ και 20-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΗΛΙΟΥ ΗΛΙΑ 1-27 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31
τκ 11631 ΧΕΙΡΙΣΟΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 31