Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 11634
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 11634 ΡΙΖΑΡΗ 11-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 1-7 και 2-8 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΚΟΝΩΝΟΣ 1-37 και 2-38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΠΥΡΡΟΥ 1-7 και 2-8 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1-11 και 2-8 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 2-36 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΦΡΥΝΗΣ 1-17 και 2-16 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 1-7 και 2-10 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 1-ΤΕΛΟΣ και 2-36 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΒΡΥΑΞΙΔΟΣ 1-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΔΟΥΡΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΕΡΓΟΤΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΕΡΙΦΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 1-27 και 2-24 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 1-11 και 2-16 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΘΗΡΩΝΟΣ 1-9 και 2-12 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΙΕΡΩΝΟΣ 1-25 και 2-28 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΙΟΦΩΝΤΟΣ 1-ΤΕΛΟΣ και 2-6 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΚΡΙΤΩΝΟΣ 1-19 και 2-14 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΜΟΝΗΣ ΣΕΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΝΑΙΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΤΙΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΥΜΗΤΤΟΥ 56-130 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 25-ΤΕΛΟΣ και 36-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 21-ΤΕΛΟΣ και 32-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34
τκ 11634 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΠΥΡΟΥ 13-ΤΕΛΟΣ και 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 34