Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 11636
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 11636 Αγκύλης (1-13 και 2-14) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αετίωνος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αιδεσίου (15-ΤΕΛΟΣ και 20-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αλεξίνου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αναπαύσεως ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ανθίππου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αρδηττού ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αρισταίου (1-29 και 2-22) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αριστονίκου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αρτέμωνος (1-29 και 2-30) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Αρχιμήδους (25-ΤΕΛΟΣ και 18-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Βουλγάρεως Ευγενίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Βουλιαγμένης Λεωφ. (1-113) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Γλαυκίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Γλαύκου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Γοργίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Δεξίλεω ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Διαγόρου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Δικαιάρχου (1-57α και 2-78) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Δομπόλη Ιωάννη ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Εκάλης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Έλληνος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Εμπεδοκλέους (2-40) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Επιμηθέως ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ευμένους (1-7 και 2-8) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ευπόμπου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ηγησάνδρου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ηλιού Ηλία (2-24) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ηλιουπόλεως (1 και 2-6) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Θεοτόκη Νικηφόρου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Θωμοπούλου Θωμά ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ιόλης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ιππάρχου (1-15 και 2-16) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Καρέα ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Κέλσου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Κεφάλου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Κλειτομάχου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Κουτουλά Δημητρίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Κουτσοδήμου Ιωάννη ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Κυνίσκας ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Λογγίνου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Λούη Σπύρου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Μαλάμου Δημητρίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Μελετίου Πηγά ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Μενεκράτους (1-43 και 2-70) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Μένωνος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Μηνιάτη Ηλία ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Μιχαήλ Δέφνερ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Μουσούρου Μάρκου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Μπαλάνου Κοσμά ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Νέρη Κωνσταντίνου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Νικομάχου (1-19 και 2-22) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ξενοφάνους ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Παπατσώνη Δημητρίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Παρμενίδου Ελεάτου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Περραιβού Χριστοφόρου (1-11 και 2-10) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Πλατεία Βαρνάβα (3-5 και 4) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Πλωτίνου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Πνυταγόρου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Πολυκλέους (1-23 και 2-12) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Προαιρεσίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Πρόκλου (35-ΤΕΛΟΣ και 34-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Πύρρωνος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Ραζηκότσικα Αθανασίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Σορβόλου Νικολάου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Σπινθάρου (1-11 και 2-8) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Στίλπωνος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Στρατηγού Εϋντού ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Στρατηγού Ιωάννου Δημητρίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Στρατηγού Ροδίου Παναγιώτη ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Τερψιχόρης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Τιμολέοντος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Τριβωνιανού ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Τυρταίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Υβρίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Υμηττού (156-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Φερεκύδου (11β-ΤΕΛΟΣ και 12β-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Φιλοξένου (1-15 και 2-18) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Φρύνωνος (1-7) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Φωτιάδη Λάμπρου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Χαρβούρη Μαρίνου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36
τκ 11636 Χρυσάφη Ιωάννη ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 36