Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 11853
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 11853 ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΙΓΗΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΙΟΛΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΛΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΓΙΑΝΝΑΡΗ Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΓΡΥΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΔΙΔΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΕΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΗΣΙΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΙΜΕΡΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΛΗΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΝΕΦΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΟΡΕΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΠΑΝΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΠΡΑΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΠΤΕΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ 1-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΠΥΛΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΥΛΛΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΛΚΜΗΝΗΣ 53-ΤΕΛΟΣ και 36-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 53-ΤΕΛΟΣ και 48-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΗΟΥΣ 35-ΤΕΛΟΣ και 30-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 122-228 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 51-ΤΕΛΟΣ και 60-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 165-209 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΠΕΡΣΕΩΣ 9-ΤΕΛΟΣ και 6-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53
τκ 11853 ΣΗΜΜΑΧΙΔΩΝ 39-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 53