Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 11854
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 11854 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-76 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΑΛΚΜΗΝΗΣ 1-51 και 2-34 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 1-51 και 2-46 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΗΟΥΣ 1-33 και 2-28 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-120 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 1-49 και 2-58 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99-163 και 100-166 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΕΡΣΕΩΣ 1-7 και 2-4 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΣΗΜΜΑΧΙΔΩΝ 1-37 και 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΑΡΙΣΤΟΦΩΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΑΦΙΔΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΑΧΝΙΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΒΙΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΒΟΥΤΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΓΑΡΓΗΤΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΓΕΦΥΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΔΑΜΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΔΑΜΟΦΩΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΔΕΚΕΛΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΔΙΩΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΔΥΑΛΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΛΑΣΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΡΙΓΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΡΜΟΥ 149-ΤΕΛΟΣ και 150-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΥΑΔΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΥΝΕΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΥΠΑΤΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΕΧΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΖΑΓΡΕΩΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΖΑΚΥΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 55-ΤΕΛΟΣ και 68-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΗΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΘΕΑΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΙΑΚΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 1-53 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΙΕΡΟΦΑΝΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΙΚΑΡΙΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΦΙΛΟΣ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΚΡΕΟΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 131-ΤΕΛΟΣ και 140-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1-ΤΕΛΟΣ και 2-52 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΟΡΦΕΩΣ 1-59 και 2-68 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΑΡΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΙΤΘΕΩΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ 2-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΣΦΗΤΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΤΙΘΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΦΡΕΑΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 ΦΥΛΑΣΙΩΝ 23-ΤΕΛΟΣ και 24-ΤΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54