Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 11854
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 11854 Αγαθημέρου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Αλκμήνης (1-51 και 2-34) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Αλκυονέως ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Αμφιτρύωνος (1-51 και 2-46) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ανδρόνικου Παναγιώτη ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Αριστοφώντος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Αφιδναίων ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Αχνιαδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Βασιλείου του Μεγάλου (1-ΤΕΛΟΣ και 2-52) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Βίτωνος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Βουταδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Γαργηττίων ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Γεφυρέων ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Δαμοκλέους ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Δεκελέων ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Διώνης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Δυαλέων ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ελασιδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Εριγόνης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ερμού (147-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ευάδνης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ευμολπιδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ευνειδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ευπατριδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ευρυσθέως ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Εχελιδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ζαγρέως ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ζακυαδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ηούς (1-33 και 2-28) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ηρακλειδών (55-ΤΕΛΟΣ και 68-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ηροφίλης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Θεανούς ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Θεσσαλονίκης (2-120) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ιάκχου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ιεράς Οδού (1-53) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ιεροφαντών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ικαριέων ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ιπποθοωντιδών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Κειριαδών (1-49 και 2-58) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Κλεάνθους ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Κλήμεντος ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Κρεούσης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Κωνσταντινουπόλεως (2-76) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Μεγάλου Αλεξάνδρου (131-ΤΕΛΟΣ και 140-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Ορφέως (1-59 και 2-68) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Παράλου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Παυλίδη Δημητρίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Πειραιώς (97-163 και 98-142) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Περσεφόνης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Περσέως (1-23 και 2-20) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Πιτθέως ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Πλατεία Ανοίξεως ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Πλατεία Ελλήνων Καλλιτεχνών ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Πολυφήμου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Πτολεμαΐδος (2-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Σημαχιδών (1-37 και 2-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Στρατονίκης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Σφηττίων ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Σωφρονίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Τζαφέρη Βασιλείου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Τιθωνού ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Τριπτολέμου ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Φρεαρίων ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54
τκ 11854 Φυλασίων (23-ΤΕΛΟΣ και 24-ΤΕΛΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 118 54