Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 13344
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 13344 25ης Μαρτίου (1-ΤΕΛΟΣ) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 41ης (Τεσσαρακοστής Πρώτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 42ας (Τεσσαρακοστής Δευτέρας) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 43ης (Τεσσαρακοστής Τρίτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 44ης (Τεσσαρακοστής Τετάρτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 45ης (Τεσσαρακοστής Πέμπτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 46ης (Τεσσαρακοστής Έκτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 47ης (Τεσσαρακοστής Εβδόμης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 48ης (Τεσσαρακοστής Ογδόης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 49ης (Τεσσαρακοστής Ενάτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 50ης (Πεντηκοστής) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 51ης (Πεντηκοστής Πρώτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 52ας (Πεντηκοστής Δευτέρας) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 53ης (Πεντηκοστής Τρίτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 54ης (Πεντηκοστής Τετάρτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 55ης (Πεντηκοστής Πέμπτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 61ης (Εξηκοστής Πρώτης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 7ης (Εβδόμης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 8ης (Ογδόης) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αγαθοκλέους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αγαμέμνονος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αγησιλάου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αγίας Παρασκευής ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αθηναγόρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αθηνάς ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αίαντος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αιγέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αιόλου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αίσονος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αισχίνου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αισχύλου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αλκαιονιδών ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αλκέτου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αλκμήνης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αμαζόνων ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αμύντα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αμφιτρύωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αναξαγόρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αναξιμάνδρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αναπαύσεως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ανδρομάχης (Ζωφριά) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αντιγόνου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αντιόπης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αντιόχου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αντιπάτρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αντιφώντος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Απολλοδώρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Απόλλωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Άρεως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αριάδνης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αρισταγόρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αριστίππου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αριστογείτονος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αριστοξένου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αριστοτέλους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αριστοφάνους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αρμοδίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αρύββου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ασκληπιού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ασπροπύργου Λεωφ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ατρέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αυλίδος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Αχιλλέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Βελλερεφόντου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Γκράβας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Δαιδάλου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Δαμάρεως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Δανάης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Δήμητρος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Δημοκρίτου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Δημοσθένους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Διοδώρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Διονύσου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Διός ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Εκαταίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Έκτορος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ελένης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ελληνικού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Έλλης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ελούντας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Εμπεδοκλέους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Επαμεινώνδα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Επικούρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Επιμηθέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ερατούς ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ερεχθέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ερμού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Εστίας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ευδήμου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ευημερίας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ευκλείδου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ευμένους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ευνομίας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ευριπίδου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ευρυδίκης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ευρυνόμης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ζαΐμη ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ηλέκτρας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ηρακλείδου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ηρακλείτου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ηρακλέους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ήρας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ησιόδου (Ζωφριά) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ησιόνης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ηφαίστου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θέμιδος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θεμιστοκλέους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θεοφράστου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θερμοπυλών ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θέτιδος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θησέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θουκυδίδου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θρασυβούλου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θρασύλλου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Θρασυμάχου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ιάσονος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ικάρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ικτίνου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ιπποκράτους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ισοκράτους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ιφιγενείας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κάδμου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Καλλικράτους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κάστορος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κεραμεικού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κίμωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κλεισθένους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κλείτου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κόδρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κριτίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κριτσάς ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Κρόνου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Λυκούργου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Λυσιμάχου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Λυσίππου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μεγάλου Αλεξάνδρου Λεωφ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μενελάου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μενίππου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μεταμορφώσεως Σωτήρος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μιλτιάδου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μίλωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μνημοσύνης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μνησικλέους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μυρμιδόνων ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Μύρωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 ΝΑΤΟ Λεωφ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Νεάρχου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Νέστορος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Νεφέλης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Νηρέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Νηρηίδων ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Νικομηδείας (Ζωφριά) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ξενοκράτους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ξενοφάνους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ξενοφώντος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ξούθου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Οδυσσέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ολυμπιάδος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ορέστου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ορφέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πανδώρας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πανός ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Παπάδου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Παρμενίωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πατρόκλου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πεισιστράτου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πελοπίδα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Περδίκκα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Περσεφόνης ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Περσέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πηγάσου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πηλέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πινδάρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πιττακού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλατεία Δικαίων ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλατεία Ιλιάδος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλατεία Ιπποδαμείας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλατεία Ολυμπίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλατεία Παναθηναίων ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλατεία Πυθαγορείων ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλάτωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλινίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλουτάρχου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πλούτωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πολυδεύκους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ποσειδώνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πραξιτέλους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πριάμου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Προμηθέως ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πρωταγόρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πυθαγόρου (Ζωφριά) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Πύρρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Ρέας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Σόλωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Σοφοκλέους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Σπευσίππου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Στησιχόρου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Σωκράτους ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Τελαμώνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Τζαβερδέλα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Τροίας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Τυνδάρεω ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Υπερείδου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Φαίδωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Φειδίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Φιλίππου Β ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Φιλοκτήτου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Φίλωνος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Φρίξου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Φυλής Λεωφ. (1-47 και 2-54) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Χαιρεφώντος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44
τκ 13344 Χιμαίρας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 44