Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 19014
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 19014 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΑΦΙΔΝΑΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦ.ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΝ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14
τκ 19014 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 14