Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 23061
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 23061 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 61
τκ 23061 ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 61
τκ 23061 ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 61
τκ 23061 ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 61
τκ 23061 ΣΕΛΕΓΟΥΔΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 61