Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 23065
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 23065 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΚΕΔ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65
τκ 23065 ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65
τκ 23065 ΒΕΡΓΑΔΑΙΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65
τκ 23065 ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65
τκ 23065 ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65
τκ 23065 ΦΟΥΝΤΑΙΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65
τκ 23065 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65
τκ 23065 ΓΙΑΚΟΥΜΑΙΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65
τκ 23065 ΜΠΟΥΖΙΑΝΑΙΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 65