Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 24022
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 24022 Αγία Σοφία ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Άγιος Βασίλειος Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Άγιος Δημήτριος Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Άγιος Νικόλαος Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Άγιος Νίκων ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Άι Γιάννα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Άνω Ρίγκλια ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Γιατραίικα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Δρυόπη ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Ελαιοχώρι Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Εξωχώριον ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Ζαχαριά ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Θαλάμαι ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Καλαμίτσι ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Καλύβες ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Κάμπος Καρδαμύλης ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Καρυοβούνιον ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Καστανέα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Καταφύγιον ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Κάτω Χώρα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Κολυμπετσαίικα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Κοτρώνιον ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Κυβέλεια ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Λαγκάδα Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Λάκκος ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Λεύκτρον ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Λεφτίνι ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Μάρμουτσα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Μηλέα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Μπαζιγέικα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Νέον Προάστιον ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Νεοχώριον Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Νίκοβο ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Νομιτσής ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πεδινόν ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πετροβούνιον ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πηγή Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πλαγιάδα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πλάτανος Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πλάτσα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πολιάνα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πραστοβά ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πρίπιτσα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Προάστιον ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Προσήλιο ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Πύργος Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Ρίγκλια ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Σαϊδόνα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Στάρα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Στούπα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Σωματιανά ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Τραχήλα ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Τσέρια ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22
τκ 24022 Χώρα Λεύκτρου ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 240 22