Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 26221
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 26221 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 19-155 και 12-126 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-81 και 2-64 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΑΡΑΤΟΥ 1-57 και 2-46 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΒΟΤΣΗ 1-57 και 2-66 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΒΟΥΡΒΑΧΗ 1-5 και 2-4 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΝΙΚ. ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1-19 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2-24 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 23-23 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 25-33 και 26-32 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΓΟΥΝΑΡΗ 1-45 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΕΡΜΟΥ 1-79 και 2-72 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΕΡΜΟΥ 83-93 και 74-86 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΖΑΙΜΗ 2-50 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΖΑΙΜΗ 54-66 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΑΝΑΚΑΡΗ 42-68 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΑΝΑΚΑΡΗ 51-165 και 100-118 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΑΝΑΚΑΡΗ 72-98 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΑΝΑΚΑΡΗ 169-189 και 152-172 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΑΝΑΚΑΡΗ 191-199 και 174-184 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΑΝΑΚΑΡΗ 120-150 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 28-176 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1-39 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8-52 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 41-55 και 54-68 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 205-229 και 170-196 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 235-257 και 188-222 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 261-285 και 224-244 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 287-295 και 246-250 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 297-309 και 252-266 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 311-327 και 268-280 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΚΡΙΤΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 51-71 και 36-42 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 77-99 και 48-64 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 101-121 και 66-92 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 123-129 και 94-100 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 131-143 και 104-108 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147-159 και 110-120 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΟΘΩΝΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΣ 25-35 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΟΘΩΝΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΣ 37-41 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΟΘΩΝΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΣ 43-56 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΟΘΩΝΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΣ 58-62 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΟΘΩΝΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΣ 69-76 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΟΘΩΝΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΣ 78-87 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 1-63 και 2-64 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 65-79 και 66-80 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 1-5 και 2-6 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΠΑΤΡΕΩΣ 1-65 και 8-70 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΠΑΤΡΕΩΣ 67-81 και 78-92 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΡΑΔΙΝΟΥ 3-11 και 2-16 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 45-51 και 30-52 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 53-73 και 54-70 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 75-99 και 74-100 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 101-121 και 102-116 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 125-137 και 120-128 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 139-149 και 130-144 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 1-47 και 2-50 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 49-55 και 52-56 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21
τκ 26221 ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 21