Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 26224
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 26224 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 25-29 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ 1-23 και 2-18 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΡΧ/ΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΡΧ/ΠΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1-57 και 2-74 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΣΤΑΜ. 1-31 και 2-34 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΣΤΑΜ. 43-48 και 35-38 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΒΥΡΩΝΟΣ 1-5 και 2-26 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΒΥΡΩΝΟΣ 57-111 και 74-100 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΒΥΡΩΝΟΣ 9-55 και 72-98 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΓΟΥΝΑΡΗ 64-132 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΓΟΥΝΑΡΗ 136-168 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΔΑΜΩΝΟΣ 1-13 και 2-16 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΔΑΜΩΝΟΣ 15-51 και 18-64 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 57-95 και 52-86 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 88-92 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 Ε 5 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 43-85 και 62-116 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 97-101 και 120-13 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 1-27 και 2-32 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 31-93 και 38-92 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΖΑΛΟΓΓΟΥ 3-15 και 4-16 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΗΛΕΙΑΣ 23-81 και 28-78 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 63-67 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΘΩΜΑ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΧ/ΠΟΥ 87-113 και 128-13 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΙΩΝΙΑΣ 32-120 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 67-99 και 76-120 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΑΡΑΒΑ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΑΡΑΝΤΖΑ 6-48 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΑΡΑΤΖΑ 1-23 και 2-14 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 1-19 και 2-50 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΚΟΡΥΤΣΑΣ 87-109 και 44-64 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 1-37 και 6-32 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 39-ΤΕΛΟΣ και 36-ΤΕΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΛΟΝΤΟΥ Α. 81-181 και 76-174 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΛΥΚΩΝΟΣ 1-25 και 2-20 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΛΥΚΩΝΟΣ 24-90 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΛΥΚΩΝΟΣ 35-109 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1-29 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 43-81 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 85-117 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ 1-9 και 2-4 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ 11-33 και 8-38 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ 97-157 και 102-ΤΕΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΝΙΚΑΙΑΣ 1-41 και 2-68 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΝΙΚΑΙΑΣ 49-79 και 70-108 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΝΙΚΗΤΑ 3-69 και 4-70 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 69-89 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 68-102 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΘΩΜΑ 1-99 και 2-124 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 1-31 και 2-34 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 37-91 και 36-74 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 95-133 και 78-122 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΡΟΔΕΣΙΑΣ 5-23 και 2-18 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΡΟΥΦΟΥ ΒΑΣ. 70-140 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΡΟΥΦΟΥ ΒΑΣ. 73-137 και 142-ΤΕΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΣΙΣΣΙΝΗ 29-33 και 26-30 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΣΜΥΡΝΗΣ 79-113 και 62-94 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΣΜΥΡΝΗΣ 115-173 και 146-162 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΣΜΥΡΝΗΣ 133-151 και 112-162 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΣΟΥΛΙΟΥ 3-17 και 2-28 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΤΖΑΒΕΛΑ Κ. 1-29 και 2-28 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΤΟΜΠΑΖΗ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΤΡΟΙΑΣ 1-11 και 2-14 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΦΙΛΙΚΩΝ 3-15 και 2-16 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΦΙΝΤΙΟΥ 9-27 και 8-34 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΦΡΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓ. 1-21 και 2-30 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΦΡΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓ. 29-ΤΕΛΟΣ και 32-ΤΕΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΦΩΤΗΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ 17-63 και 12-66 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΦΩΤΗΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ 73-99 και 70-92 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 37-97 και 26-72 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 1-7 και 2-8 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΧΕΛΜΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 23-39 και 8-30 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24
τκ 26224 ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 262 24