Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 30023
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 30023 Αμπελακιώτισσα ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Ασπριά ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Γρηγόρι ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Ελατόβρυση ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Ελατού ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Κάτω Χώρα ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Κεντρική ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Κοκκινοχώρι ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Κρυονέρια ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Λιμνίτσα ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Πόδος ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Τερψιθέα ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23
τκ 30023 Χρίσοβο ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 300 23