Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 31082
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 31082 Άγιος Ηλίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Άγιος Νικόλαος Νηράς ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Άγιος Πέτρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Αθάνιον ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Άλατρο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Βουρνικάς ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Δράγανο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Εύγηρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Κομήλιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Κοντάραινα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Μανάση ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Μαραντοχώρι ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Νικολής ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Πανωχώρι ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Πόντη Αγίου Πέτρου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Σύβοτα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Σύβρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Φτερνό ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82
τκ 31082 Χορτάτα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 310 82