Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 40300
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 40300 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΜΠΕΛΕΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΝΩ ΣΚΟΤΟΥΣΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΝΩΧΩΡΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΡΓΙΘΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΥΡΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΒΡΥΣΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΔΕΝΔΡΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΔΕΝΔΡΑΚΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΔΙΛΟΦΟΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΕΡΕΤΡΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΘΕΤΙΔΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΚΑΤΩ ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΛΟΦΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΜΕΓΑ ΕΥΥΔΡΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΝΑΡΘΑΚΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΝΕΡΑΙΔΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΞΥΛΑΔΕΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΠΥΡΓΑΚΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΡΕΥΜΑΤΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΡΗΓΑΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΡΥΖΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΣΕΡΙΦΗΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΥΠΕΡΕΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΧΑΙΔΑΡΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00
τκ 40300 ΚΙΤΙΚΙΟΝ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 403 00