Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 47044
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 47044 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΑΣΦΑΚΕΡΟΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΒΑΡΚΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΕΠΑΝΩ ΣΕΣΗ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΖΥΓΟΣ ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΚΑΡΠΙΝΟΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΚΟΚΚΙΝΟΝ ΛΙΘΑΡΙΟΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΚΟΥΦΑΛΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΚΡΑΝΙΕΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΚΡΙΣΕΛΙΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΛΙΤΕΣΙΟΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΜΕΓΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΠΕΡΑ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΠΗΓΗ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΠΛΑΚΟΥΤΣΑΙΙΚΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΡΕΤΣΙΑΝΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΣΕΛΛΙΟΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΣΕΣΗ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44
τκ 47044 ΦΙΣΟΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ 470 44