Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 49080
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 49080 Άγιος Γεώργιος Αργυράδων ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Άγιος Δημήτριος ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Άγιος Νικόλαος Κορισσίων ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Αργυράδες ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Βασιλάτικα ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Βιταλάδες ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Βραγκανιώτικα ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Γαρδένος ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Δραγωτινά ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Κάβος ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Κάτω Σπήλαιον ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Κορακάδες ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Κουσπάδες ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Κρητικά ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Λίνια ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Μαραθιάς ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Μεσογγή ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Μπούκαρης ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Μώλος ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Νεοχωράκιον ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Νεοχώριον ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Νότος ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Παλαιοχώριον ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Περιβόλι ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Πετριτή ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Ποταμιά Περιβολίου ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Ρουμανάδες ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Σπαρτερά ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Χλοματιανά ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Χλομός ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80
τκ 49080 Ψαράς ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 80