Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 49081
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 49081 Αγία Παρασκευή ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αγία Πελαγία ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιοι Δούλοι ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Γεώργιος Αρμενάδων ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Γεώργιος Κασσιόπης ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Ηλίας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Ιωάννης Καρουσάδων ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Μαρτίνος ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Παντελεήμων Θιναλίου ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Στέφανος Αυλιωτών ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Στέφανος Επίσκεψης ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Άγιος Στέφανος Σινιών ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αγνίτσινη ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αγραφοί ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αναπαυτήρια ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αντιπερνοί ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Απραός ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αρίλλας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αρμενάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αστρακερή ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αυλιώτες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αφιών ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Αχαράβη ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Βαθύ ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Βαλανείον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Βασιλικά Περιθείας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Βελονάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Βίγγλα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Βουνίον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Βραχλερή ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Γαβράδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Γαρνάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Γουσάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Δάφνη ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Δροσερή ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Επίσκεψη ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Επισκοπή ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ερίβα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ζυγός ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ημερολιά ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Καβαλλούριον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Καββαδάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κάρνιαρης ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Καρυώτικον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κασσιόπη ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κελλία ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κληματιά ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κόκκινη ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κοκκοκύλας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κουκνικάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κουναβάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κρέμιθας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κρινιάς ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Κυπριανάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Λαζαράτικα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Λαύκιον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Λιβάδι Βελονάδων ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Λιθιασμένος ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Λούτσαι ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Μαγάρικα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Μαγουλάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Μέγα Υδρί ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Μέγγουλας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Νύμφαι ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ξανθάται ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ομαλή ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πελεκητό ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πέραμα Πεταλείας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Περίθεια ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Περουλάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Περούλιον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πετάλεια ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πηγή ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πίθος ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πλάτωνας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ποδολάκκος ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πόρτα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πουλημάτες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Πριφτιάτικα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ραχτάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ριλιάτικα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ρόδα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ρου ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Σάντα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Σαουλάτικα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Σαρακηνάτικα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Σγουράδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Σιδάριο ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Στάουσα ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Στρινύλας ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Σφακερά ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Σωκράκιον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Τερμενάδες ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Τριμόδιον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Τριτσίον ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Τσουκαλιό ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Φουρνί ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81
τκ 49081 Ψαχνιά ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 490 81