Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 50500
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 50500 Αυλές ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Γούλες ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Ελάτη ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Κρανίδια ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Λαζαράδες ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Λιβαδερόν ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Μεταξάς ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Μικρόβαλτον ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Μονή Στανού ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Νέα Καστανιά ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Νέα Λάβα ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Νέος Οικισμός Σερβίων ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Πλατανόρρευμα ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Πολύρραχον ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Προσήλιο ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Ρύμνιον ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 ΣΕΡΒΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Τρανόβαλτον ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Τριγωνικόν ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00
τκ 50500 Φρούριον ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 505 00