Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 51200
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 51200 ΓΗΛΟΦΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΝ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 ΔΕΣΚΑΤΗ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00