Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 51200
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 51200 Γήλοφος ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 Δασοχώριον ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 ΔΕΣΚΑΤΗ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 Μονή Αγίου Νικάνορος ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 Παλιουριά ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 Παναγία ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00
τκ 51200 Παρασκευή ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 512 00