Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 52050
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 52050 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΙΕΡΟΠΗΓΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΙΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΟΙΝΟΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50
τκ 52050 ΠΤΕΡΙΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 520 50