Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 54352
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 54352 Αγγελοπούλου Ιωάννη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Αετίωνος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Αθηναγόρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Αλκέτου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ανθεμούντος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Απολλοδώρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Αργαίου (57-ΤΕΛΟΣ και 54-ΤΕΛΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Αριστοκλέους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Αρχιλόχου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Βασιλειάδη Θωμά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Βίστα Μηνά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Γκούρα Ιωάννη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Γοβατζιαδάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Διβολή Γεωργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Επιδαύρου (1-29 και 2-30) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ερεχθέως ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ευρυσθέως ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ευτέρπης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ιβύκου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ιπποδάμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ιφιγενείας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ιωάννου Προδρόμου (9-ΤΕΛΟΣ και 14-ΤΕΛΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Καβείρων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Καθηγητού Τριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνου (1-19 και 2-18) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Καθηγητού Τριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνου (21-27 και 20) ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Καρυατίδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Κεραμεικού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Κερκίνης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Κισσού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Κλεάρχου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Κριτία Νικολάου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Λαμπράκη Γρηγορίου (143-ΤΕΛΟΣ και 154-190) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Λαμπράκη Γρηγορίου (192-204) ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Λεφάκη Χρήστου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Μανδηλαρά Νικηφόρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Μητροπολίτου Ευσταθίου (1-21 και 2-10) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Νομοθέτου Χαρώνδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Ολυμπίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Πανταζίδη Ιωάννη (2-4α) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Πανταζίδη Ιωάννη (1-3 και 4β) ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Παρμενίδου Ελεάτου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Παυσανίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Παυσιλύπου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Πειρήνης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Πεντέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Περραιβού Χριστοφόρου (27-ΤΕΛΟΣ και 48-ΤΕΛΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Πισίδη Γεωργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Πλατεία Τσάκωνα Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Πλειστάρχου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Σεμέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Σπανού Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Σταγειρίτη Αθανασίου (67-ΤΕΛΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Στεφάνου Γρηγορίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Στρατήγη Γεωργίου (1-23 και 2-18) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Τσάμη Λαζάρου (1-23 και 2-32) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Τσάμη Λαζάρου (34-52) ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Τσελέπη Ιωάννη (1-29 και 2-30) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Τσελέπη Ιωάννη (31-45 και 32-42) ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Τσέλιου Δήμου (1-29) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Τσιαπάνου Δημητρίου (1-17 και 2-14) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Τσιαπάνου Δημητρίου (25-ΤΕΛΟΣ και 36-ΤΕΛΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Τσιαπάνου Δημητρίου (19-23) ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52
τκ 54352 Χαρίση Δημητρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 52