Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 57016
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 57016 ΑΝΟΙΞΙΑ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 16
τκ 57016 ΑΣΚΟΣ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 16
τκ 57016 ΒΑΙΟΧΩΡΙΟΝ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 16
τκ 57016 ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 16
τκ 57016 ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 16
τκ 57016 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 16
τκ 57016 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΝ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 16