Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 59300
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Άραχος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Βρυσάκι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Επισκοπή Αλεξανδρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Καλοχώρι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Καμποχώρι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Καψοχώρι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Κλειδί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Κορυφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Κυδωνέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Λιανοβέργι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Λουτρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Νεοχώρι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Νεοχωρόπουλο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Νησέλλι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Νησελλούδι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Νησί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Παλαιοχώρα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Παλαιοχώρι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Πλάτανος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Πλατύ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Πρασινάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Σχοινάς ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 Τρίκαλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00