Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 59300
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΚΟΡΥΦΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΛΟΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΝΗΣΕΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΝΗΣΕΛΛΟΥΔΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΝΗΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΣΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΚΑΨΟΧΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00
τκ 59300 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 593 00