Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 70012
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 70012 ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΝ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΑΤΣΙΠΑΔΕΣ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΒΑΓΙΟΝΙΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΒΑΛΗΣ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΤΗΣ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΓΚΑΓΚΑΛΑΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΔΡΟΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΙΝΙΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΚΑΝΔΗΛΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΚΟΥΜΑΣΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΛΟΥΚΙΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΠΛΟΥΤΗ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΠΛΩΡΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΡΙΖΙΚΑΣ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΣΤΟΛΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΤΡΥΠΙΤΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΦΛΑΘΙΑΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12
τκ 70012 ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 700 12