Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 72052
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 72052 Αβρακόντες ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Άγιος Γεώργιος Λασιθίου ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Άγιος Κωνσταντίνος Λασιθίου ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Άγιος Χαράλαμπος ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Δικταίο Άντρο ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Έξω Ποτάμοι ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Καμινάκιον ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Κάτω Μετόχιον ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Κουδουμαλιά ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Λαγού ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Μαγουλάς ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Μαρμακέτον ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Μέσα Λασιθάκιον ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Μέσα Λασίθιον ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Μέσα Ποτάμοι ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Μονή Βιδιανής ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Μονή Κρυσταλλένιας ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Νικηφόρηδων ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Πινακιανόν ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Πλάτη ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Ρουσσακιανά ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Σμαλιανό ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Φαρσάρον ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52
τκ 72052 Ψυχρόν ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720 52