Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 81200
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 81200 Αγία Βαρβάρα ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Άγιος Ισίδωρος ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Ακράσιον ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Αμπελικόν ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Άνω Χωριό ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Δρότα ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Ευαγγελίστρια ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Κάτω Χωρίον ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Κουρνέλα ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Μεγαλοχώριον ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Μελίντα ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Μηλέαι ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Νεοχώριον ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Παλαιοχώριον ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Παραλία Δρότας ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Πλαγιά ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 ΠΛΩΜΑΡΙ ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Ραχίδι ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Σπίδες ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00
τκ 81200 Τρύγονας ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 812 00