Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 85200
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 85200 ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΑΡΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΒΑΘΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΒΛΥΧΑΔΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΒΟΘΥΝΟΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΚΑΜΑΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΜΑΣΟΥΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΜΥΤΡΕΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΣΚΑΛΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΤΕΛΕΝΔΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΨΕΡΙΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΚΑΝΤΟΥΝΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΛΙΝΑΡΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΜΕΛΙΤΣΑΧΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00