Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 85200
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 85200 Αργινώντα ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Άργος ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Βαθύς ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Βλυχάδια ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Βοθύνοι ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Ελιές ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Εμπορειός Καλύμνου ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Καμάρι Καλύμνου ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Καντούνι ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Μασούρι ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Μυρτέαι ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Πάνορμος ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Πλατύ Γιαλός ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Σκαλιά ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Τέλενδος ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00
τκ 85200 Ψέριμος ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00