Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 23071
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 23071 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΤΑΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΛΙΚΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΝΩ ΓΑΡΔΕΝΙΤΣΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΒΑΘΕΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΔΙΜΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΔΡΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΕΛΑΙΑ ΟΙΤΥΛΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΑΛΟΝΙΟΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΑΛΟΠΥΡΓΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΑΠΟΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΟΥΝΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΑΤΩ ΓΑΡΔΕΝΙΤΣΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΕΡΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΕΧΡΙΑΝΙΚΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΗΠΟΥΛΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΟΙΤΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΟΚΚΑΛΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΟΡΑΚΙΑΤΙΚΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΟΤΡΑΦΙΟΝ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΟΥΝΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΛΑΓΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΛΑΓΟΥΔΙΑΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΛΕΟΝΤΑΚΙΟΝ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΜΑΡΑΘΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΜΑΡΜΑΡΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΜΕΖΑΠΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΜΙΑΝΑΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΜΟΥΝΤΑΝΙΣΤΙΚΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΝΕΑΣΣΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΝΟΜΙΑ ΟΙΤΥΛΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΟΧΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΠΑΓΚΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΠΑΛΙΡΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΠΑΧΙΑΝΙΚΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΣΟΛΟΤΕΡΙΟΝ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΣΠΙΡΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΣΤΑΥΡΙΟΝ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΣΥΧΑΛΑΣΜΑΤΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΤΡΟΧΑΛΑΚΑΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΤΣΙΚΚΑΛΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΨΙΟΝ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΝΩ ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΑΡΧΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΓΙΑΛΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΔΙΠΟΡΟ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΦΩΚΑΛΟΤΟ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΚΑΤΣΕΛΙΜΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΠΕΡΑ ΧΩΡΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71
τκ 23071 ΣΚΑΦΙΔΙΑΝΙΚΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 230 71