Αναζήτηση Τ.Κ.
Τ.Κ. 43063
Τ.Κ. Διεύθυνση Περιοχή Νομός Τ.Κ.
τκ 43063 Αηδονοχώρι ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Ανάβρα ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Ασημοχώριον ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Αχλαδέα ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Βαθύλακκος ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Θέρμα ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Κάτω Κτιμένη ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Κτιμένη ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Λουτρά Σμοκόβου ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Λουτρά Σουλαντά ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Λουτροπηγή ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Μονή Ρεντίνας ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63
τκ 43063 Ρεντίνα ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 430 63